Utställnings info

Att ställa ut sin hund

Först görs en kvalitets bedöming
Alla hundar i den aktuella klassen kommer in i ringen  och ställer upp sig i nummerordning. Vissa dommare vill gå runt och hälsa på varje hund först, annars börjar man röra sig på led runt i ringen, vänster varv. Hundarna ska trava i bästa stil på förarens vänstra sida. Hålla huvudet högt, rakt och ta ut stegen. De ska inte dra frammåt eller bakåt, nosa i backen och inte leka med de andra hundarna, osv. Detta är en träningssak. Se en vuxen uts van hund. Man brukar springa ett varv inledningsvis för att dommaren ska få en bild av hur de olika hundarna rör sig i förhållande till varandra.

Sen görs en individuell bedömmning
Efter att alla travat runt i ringen är det dags för enskild bedömning i ringen. Det är nu dommaren känner igenom hunden, kontrollerar bettet och hanhundens testiklar är korrekt utvecklade. Hunden ska kunna stå still och finna sig i att en främmande människa tar i den och tittar i munnen. Dommaren känner igenom hela kroppen från nos till svans. Sen ska man visa hunden i rörelse igen, individuellt. Domaren talar om hur, vanligast är att man springer ett varv i ringen sen diagonalt rakt över i ringen eller i en trekant/triangel. För att dommaren ska se om hunden är parallell i rörelserna framifrån och bakifrån. Man tar sikte på en en punkt så det blir en rak linje. Man travar diagonalt i ringen rakt från dommaren sen vänder man med hunden och rakt tillbaka mot denna.
Vid triangel/trekant följer man ringens kant och springer rakt från dommaren i vänster varv och sen sneddar vid andra hörnet rakt mot dommaren så det blir en trekant. Då ser man rörelserna både rakt bakifrån, rakt i sidled och rakt framifrån.  

Uppställandet
När man gjort det ställer man återigen upp hunden framför domarbordet och dommaren ger sin personliga kritik. Hunden ställs upp en bit ifrån så denna kan se hunden bra, inte för nära. Dommaren som sitter eller står tittar på hunden och talar om för ringsekreteraren vad denne ska skriva. Det är viktigt att hunden står stilla och snyggt hela tiden. Hunden ska stå lodrätt med frambenen parallellt och bakbenen något längre bak och lite bredbent. Huvudet ngt högt och nosen rak,  Sträck inte huvudet för långt fram. Detta är också en träningssak. 
Om man ska korrigera hundens stående så skall man ta ett ben i taget. Korrigera först de ben som är närmas domaren.  Frambenen genom att ta i armbågen alt att man knuffar lite i sidan på bogen då flyttar de automatiskt frambenen i sidled. Alt lyft upp hunden framtill med en hand mellan frembenen och lyft under bröstet lite och försiktigt, ställ ner igen. Då hamnar oftast frambenen lodrätt.
Bakbenen genom att ta i hasen och dra mot marken, lyft inte då det upplevs obehagligt att tappa mark. Korrigera bara de ben som står fel. Dett kan man med fördel träna vid en spegel som man lägger ner. Sätter sig hunde så är det bättre att ta en go bit och hålla lite längre fram så den reser sig än att lyfta under magen.

När dommaren avgett sin kritik överlämmnar ringsekreteraren ett plastband till dig som visar hundens kvalite. Har man tur får man ett rött band dvs 1:a och går vidare till konkuransbedömning.  Mer om detta längre ner. Får du en sämre bedömning får du oftast kritiklappen på en gång. Efter att dommaren bedömmt alla hundar så får man hämta sin lapp hos ringsekreteraren.

När man ställer ut sin hund för första gången förstår man sällan någonting av de olika klasserna och vad det är som är på gång.
Nedan följer förklaringar på priser, band rosetter, placeringar och förkortningar. Dessa gäller för utställningar som anordnas av skk eller skk länsklubbar. det kan varta abnnorlunda på andra utsällningar men detta är vanligast.

Exc

rött

Hund av utmärkt god kvalitet/bäst i klassen

VG

blått

Hund av väldigt god kvalitet/2:a i klassen

G

gult

Hund av godtagbar kvalitet/3:a i klassen

SUFF

grönt

4:a i klassen motsvarar rasenstandaden men som inte har rasens karaktärsdrag eller bristande fysisk kondition

Disq

brunt

Hund som inte är rastypisk eller visar ett oönskat beteende

Kep  (0)

grått 

Hund som inte kan bedömmas

Championkvalitet (Ck)

rosa 

Hund av championkvalitet

Certifikat (cert)

blågult

Bästa hund med Ck

Hederspris (Hp)

lila rosett

Hund som är lite förmer än övriga i klassen

Hp/Ck

lila-rosa rosett

Hp och Ck, ges ofta istället för Ck

CACIB

vit rosett

Internationellt Cert

Reserv-CACIB

orange rosett

Om hunden som fått CACIB blir diskvalificerad tillfaller detta den hund som fått reserv-CACIB

BIR-valp

rosa-ljusgul rosett

Bäst I Rasen-valp

BIM-valp

vit-ljusgrön rosett

Bäst I Motsatt kön-valp

BIR

röd-gul rosett

Bäst I Rasen

BIM

vit-grön rosett

Bäst I Motsatt kön

BIG

röd rosett

Bäst I Gruppen

BIG-2

blå rosett

Bäst I Gruppen 2:a

BIG-3

gul rosett

Bäst I Gruppen 3:a

BIG-4

grön rosett

Bäst I Gruppen 4:a

BIG-reserv

orange rosett

Bäst I Gruppen 5:a

BIS

röd-vit rosett

Best In Show – utställningens bästa hund

BIS-2

blå-vit rosett

Best In Show 2:a

BIS-3

gul-vit rosett

Best In Show 3:a

BIS-4

grön-vit rosett

Best In Show 4:a

BIS-reserv

orange-vit rosett

Best In Show 5:a


Kvalitetsbedömning
Innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter hur den är till temperament och utseende jämfört med standardens krav. Det tas ingen hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. I klass där kvalitetsbedömning tillämpas kan alltså flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. De förekommande kvalitetspriserna är 1:a,2:a,3:a eller 0 och omdömet "kan ej prisbelönas" (KEP).

1:a pris betyder ”Typiskt och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriörfel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.”

2:a pris betyder ”I typ och byggnad god hund, vars exteriörfel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.”

3:e pris betyder ”I typ god hund, vars exteriörfel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.”

KEP (kan ej prisbelönas) tilldelas hund som visar upp sig i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet. Exempel på detta är om hunden är ovan vid koppel, visar valpigt temperament, visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla om en hund är så nytrimmad att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens päls. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

0-pris skall tilldelas hund som i samband med bedömningen avvisar all kontakt genom aggressivitet eller genom ett tydligt flyktbeteende. Det skall även ges till hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel. Orsaken till 0 pris skall alltid anges i domarkritiken och i prislistan.

I valp-, champion- och veteranklass förekommer även "utan pris" (UP), vilket motsvarar 0-pris. Kryptorchid (en testikel) valp skall tilldelas UP. Om en hund tilldelats UP får den inte fortsätta tävla i någon klass vid den utställningen.

Konkurrensbedömning innebär att de hundar som deltar i klassen placeras inbördes i ordningen 1:a,2:a,3:a,4:a samt reserv. I den mån klassen består av fler än fem hundar benämns övriga som "oplacerade" (Opl). I klass med konkurrensbedömning utdelas endast ett pris av var valör.

Cert och Ck delas inte alltid ut. Domaren kan av någon anledning hålla inne certet/Ck utan att behöva ge någon förklaring till varför.

Juniorklass (junkl. eller jk)  I denna klass ställer hundar som fyllt 9 månader men som ännu inte är femton månader. Samtliga hundar kvalitetsbedöms och tilldelas etta eller tvåa (trea delas väldigt sällan ut) beroende på hur bra de är. De hundar som får ett rött band (1:a pris) tävlar sedan vidare i

Juniorkonkurrensklass (junkk eller jkk) Här placeras hundarna etta till femma. De hundar som domaren vill se igen i tävlan mot de äldre hundarna får Hp. Dessa skall in och tävla igen senare.

Unghundsklass (ukl) Här tävlar hundar som fyllt 15 månader men inte 24 månader och som inte är svensk utställningschampion (SUCH). Bedömningen tillgår precis som i juniorklassen. De hundar som får 1:a pris tävlar vidare i

Unghundskonkurrensklass (ukk) Exakt samma som jkk. Hundarna placeras etta till femma och de domaren vill se igen får Hp.

Öppen klass (ökl)  I denna klassen tävlar alla hundar som har fyllt två år och som ännu inte är svensk utställningschampion (SUCH). Hundarna kvalitetsbedöms enligt ovan och de som fått 1:a pris stannar kvar alternativt kommer in direkt i ringen igen.  

Championklass (chkl)  Här ställer man ut de hundar som innan utställningen fått svenskt utställningschampionat eller som enbart har internationellt utställningschampionat. Alla hundar grundbedöms som ovan och placeras etta, tvåa, trea osv. Om domaren tycker att hundarna motsvarar championat- kvalitet får de Ck/Hp. Dessa tävlar sedan vidare i bäst i sitt kön. Det kan tyckas onödigt att en hund som redan är champion får Ck/Hp, men sådana är reglerna. Det är inte säkert att domaren tycker alla hundarna i chkl motsvarar en champion i hans/hennes ögon.

Veteranklass (vetkl) Här tävlar de hundar som fyllt sju år. Bedömningen är den samma som i chkl, dvs alla hundar grundbedöms och placeras därefter. Även här delas Ck/Hp ut. På flera utställningar har man även BIS-final för veteraner där utställningen finaste veteran utses till BIS-veteran.
Veteraner har den fördelen att de kan delta i både Öppen klass och Veteranklass om de så önskar. Det innebär att en hund som deltar i både ökl /chkl och vetkl kan få två Ck/Hp. Certet delas dock bara ut i ökl.

Bästa hanhundsklass (bhkl)  är obligatorisk för hanhundar som tilldelats Ck på den aktuella utställningen. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Är det en internationell utställning så kan domaren förära den bästa hunden, som är minst 15 månader gammal och ännu inte är bekräftad Intuch (internationell uts champion), i klassen CACIB och den näst bästa Reserv-CACIB, se nedan. Den hanhund som vinner skall tävla vidare om Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön.

Bästa tikklass (btkl)  är obligatorisk för tikar som tilldelats Ck på den aktuella utställningen. Motsvarar helt bhkl. Vinnande tik skall tävla vidare om Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön.

Bäst I Rasen och Bäst I Motsatt kön (BIR och BIM)                   Här tävlar bästa tik och bästa hane om BIR och BIM. Den hund som är bäst tilldelas BIR och den andra BIM. Den hund som tilldelas BIR skall tävla vidare i finaltävlingarna om Bäst I Gruppen (BIG). (Rasgrupp 8 mot de övriga spaniel och retriever raser).

CACIB (Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté) Vid internationella utställningar delas internationellt utställningscert, CACIB och Reserv- CACIB ut. Dessa delas ut i bhkl och btkl. Denna tävlan är även obligatorisk för de hundar som på grund av rasens särbestämmelser inte varit berättigade att tävla i bhkl och btkl.
Förhindrade att delta i denna tävlan är:

·   hund som enbart tävlar i veteranklass

·   hund under 15 månader

·   hund som erhållit titeln "Internationell utställningschampion" bekräftad av den internationella hundorganisationen FCI, Federation Cynologique Internationale.

·   hund vars stamtavla inte upptar tre generationer registrerade förfäder Det är utställarens ansvar att anmäla om hunden inte uppfyller dessa krav.

Bäst I Gruppen (BIG)                                                                         Här tävlar de hundar i varje ras som tilldelats BIR. Eftersom det finns väldigt många hundar har de delats in i olika grupper. I Sverige finns det tio olika grupper. Grupperna är

1. Bruks-, vall-, boskaps- och herdehundar
2. Pinscher, schnauzer, molosser, bergs och sennenhundar
3. Terrier
4. Taxar
5. Spetsar och spetslika raser av urhundstyp
6. Drivande-, sök- och spårhundar
7. Stående fågelhundar
8. Apporterande och stötande hundar
9. Sällskapshundar
10. Vinthundar

I BIG tillämpas konkurrensbedömning, dvs domaren placerar de fem hundar som har högst klass och resterande blir oplacerade. Gruppvinnaren går sedan vidare till utställningens stora finalklass,

Best In Show (BIS)  Här tävlar utställningens tio gruppvinnare mot varandra. Det är en ren konkurrensbedömning och domaren placerar hundarna etta till femma. Ibland placeras även övriga hundar sexa till tia, men det är inte så vanligt. Denna klass tar ofta en stund, ekipagen kan få springa varv på varv medan domaren funderar på hur han/hon skall placera dem. Slutligen börjar domaren på reservplats och pekar ut den hund som skall placeras där. Därefter är det fjärde plats och sedan tredje plats. Domaren pekar nu ut den hund han/hon vill se som vinnare. Denne erhåller en stor röd-vit rosett och oftast ett flertal andra saker. Ofta får även den vinnande hunden en stor säck med hundmat från det foderföretag som sponsrat utställningen. De övriga hundarna som placerats i BIS-finalen får även de sakvinster och ofta hundmat.Lycka till !
Ibland går det dåligt men nästa gån kan det gå riktigt bra. Så prova igen om det går dåligt och njut när det går bra och då är det kul att prova lyckan igen. Ge inte upp om det går dåligt testa gärna igen för det kommer att gå bätter en dag tro mig och då är ni glada att ni provat igen.
Alltid kul med en rosett på väggen.

Jenny


Ursäkta att texten i tidigare stycket skiljer sig i storlek och typ samt att det blir ett glapp i raden på vissa ställen. Vet ej varför det blir så när jag sparar det. Det ser inte så ut för mig när jag skriver det.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

22.04 | 20:54

Åh, vad mysigt! Stort grattis!
Hörde att en av tikarna ska bo granne med Pussel, så härligt!!

...
20.04 | 21:23

Grattis till mamma Puma och hennes fina valpar. Från syrran Molly med familj.

...
20.04 | 14:39

Det små liven är bara för goa!! hoppas allt är bra med alla valpar och puma.

//Fredrik

...
20.04 | 12:44

Tänk att några små knyten kan fylla hjärtat med massor av glädje!!!

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS